Hoe werkt het?

Kiempunt is een digitale methode voor beeldende vorming waarbij iedere leerling zijn eigen digitale werkmap krijgt. Elke twee weken staan er vier nieuwe en gevarieerde opdrachten over beeldende vorming klaar. De werken die de leerlingen bij deze opdrachten maken komen in hun werkmap te staan en kunnen door klasgenoten en de docent bekeken worden om samen te reflecteren.

Kiempunt app voor beeldende vorming

Direct in de werkmap

Leerlingen kunnen hun werk direct in een persoonlijke werkmap zetten. Ze houden daarbij een overzicht van wat ze hebben gemaakt en kunnen snel de feedback van de vorige keer erbij pakken.

Uitdagende opdrachten

Opdrachten worden stapsgewijs aangeboden met leuke filmpjes en informatieve animaties. Leerlingen oefenen gevarieerde technieken: van verhalend schrijven tot snelle schetsdictees.

Leren reflecteren

Elke opdracht kijkt terug op het eigen gemaakte werk of het werk van een klasgenoot. Dat leidt weer tot nieuwe kennis en inzichten die in vervolgopdrachten gebruikt kunnen worden.

Overzichtelijke voortgang

Als docent bekijkt u alle gemaakte werken van een klas in een oogopslag. Zo kan er klassikaal feedback gegeven worden over wat er goed, en minder goed, gaat.

Feedback & beoordeling

Leerlingen kunnen individueel van feedback worden voorzien en beoordeeld worden. Door uit de verschillende tips en tops te kiezen zorgt u ervoor dat dit niet veel tijd in beslag neemt.

Handige tips

Kiempunt helpt docenten door handige tips te geven voor voorbereiding en het lesgeven. Ook zijn er uitgebreide doelstellingen te vinden en is er per opdracht aangegeven waarop gelet moet worden.


Het beeldend proces

Kiempunt is een methode voor kunstzinnige vorming, waarin we docenten en leerlingen ondersteunen bij het aanleren van creatief denken en handelen.

Ons belangrijkste doel is dat leerlingen meer zicht krijgen op hoe ze het ontwerp-, onderzoeks- en vormgevingsproces kunnen aanpakken. We trainen dat op verschillende manieren en leren de leerlingen hun ervaringen onder woorden te brengen. Ze leren welke facetten je daarin kunt onderscheiden en worden zich bewust waar hun kracht ligt. Is dat in:

ideevorming

Ideevorming

Leerlingen leren ideeën ontwikkelen door brainstormen, met elkaar te praten, schrijven, herschrijven en ideeën uit te wisselen.

materiaal en techniek

Materiaal & techniek

Door direct mee te werken met filmpjes (voordoen, nadoen) krijgen de leerlingen in korte tijd ervaring met veel verschillende technieken. In vervolgopdrachten moeten ze deze technieken dan zelfstandig toepassen.

vormgeving

Vormgeving

In korte filmpjes wordt de werking van kleur, vorm, contrast en dergelijke uitgelegd. Daarna gaan leerlingen proberen dit zelf in kleine opdrachten toe te passen. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren schetsen, bijvoorbeeld in de vorm van snelle tekendictees.

kunstbeschouwing

Kunstbeschouwing

Natuurlijk leer je ook veel van elkaar, je zit niet voor niets met 25 leerlingen in een klas. Dus kijken we naar het werk van klasgenoten, en evengoed naar de grote meesters. Wat kunnen we meepikken van hun inzichten? We behandelen hun werkwijze in korte animaties en vergroten zo het beeldend referentiekader van de leerlingen.

Instructie video's

Bekijk onderstaande video's voor een introductie van de Kiempunt app.

beeldende vorming

Reflecteren & werk bespreken

Leren reflecteren door met elkaar in gesprek te gaan is het hart van de methode: communiceren over dat wat je maakt, hoe je het maakt, wat je daarbij ervaart, wat je bedoelt, wat lukt, wat je er gratis bij krijgt, wat je dacht en hoe anderen dat doen wordt stapsgewijs geoefend.

Reflecteren beeldende vorming

Werkbesprekingen leveren veel kennis en inzicht op. Om dat onder de knie te krijgen hebben we diverse werkvormen ontwikkeld, waar we al in de brugklas mee beginnen.

Elkaar volgen In de app

Leerlingen kunnen binnen de app het werk van klasgenoten van feedback voorzien en leren om opbouwende kritiek te geven. Ook de docent kan feedback geven op het gemaakte werk, door persoonlijke opmerkingen achter te laten of door simpelweg uit een aantal verschillende tips en tops te kiezen. Daarmee kunt u snel laten zien dat u het werk van de leerlingen volgt.

Kunst werkbespreking

Meer tijd voor reflecteren In de klas

Bij reflecteren en werk bespreken vinden wij de rol van de docent in de klas erg belangrijk. Om daar meer aandacht aan te besteden kan de app instructietaken van de docent overnemen en hebben we een efficiënt klassenmanagement systeem ontwikkeld. De leerlingen kunnen zelfstandig werken en worden stapsgewijs door de opdrachten geleid. Zo kunnen ze ook op het domein hun opdrachten maken.

Dit zorgt ervoor dat er in de les meer contacttijd overblijft om leerlingen te begeleiden en om met hen te praten, te kijken en te oefenen.

Slaaf van de methode?

Moet je als docent nu exact doen wat de methode opdraagt? Dat is absoluut niet de bedoeling! Wij geloven niet in docenten die slaaf zijn van de methode. Wij geloven zowel in de eigenheid van de leerling, als die van de docent.

Docent houdt de regie beeldende kunst

Niet elke docent moet op dezelfde manier lesgeven, maar vooral op de manier waarop hij zijn of zij haar kracht het best kan inzetten. Bent u die docent die mooie verhalen kan vertellen, die verschillende technieken en haar mogelijkheden zo aanstekelijk kan demonstreren, dan wil niemand dat missen. Natuurlijk blijft u dat doen.

Flexibele ondersteuning

Door opdrachten ’aan’ en ‘uit’ te zetten bepaalt u welke opdrachten behandeld worden en welke niet. Hebt u zelf mooi materiaal liggen dan voegt u dat natuurlijk toe. Alle opdrachten kunnen zelfstandig gemaakt worden, maar u kunt het best bepalen of er nog wat extra ondersteuning moet worden geboden. Er wordt aangegeven of de opdrachten alleen, in groepjes of klassikaal gemaakt worden. Soms is het beter de opdracht persoonlijk in te leiden en soms laat u de app het werk doen. U houdt de regie.

Opbouw Kiempunt app

Opbouw

Per jaar zijn er 3 modules met ongeveer 12 kleine en één grote opdracht. Door alle klassen een semester in zwart/wit te laten werken hoeft niet elk lesuur materiaal klaargezet te worden of opgeruimd. De leerstof komt elk jaar op een hoger niveau terug. Deze doorgaande leerlijn zorgt voor de opbouw van vaardigheden en inzicht.

Docenten krijgen meer zicht op het beeldende proces bij hun leerlingen en handvaten om dat te begeleiden. Door samen werk te bespreken wordt de leerstof verankerd in het geheugen en leert de leerling daadwerkelijk wat een beeldend proces inhoudt.


Veelgestelde vragen

Hoe meld ik een school aan voor de Kiempunt app?

U kunt op de aanvraag pagina uw gegevens invullen. Wij zorgen dat de school wordt aangemeld en sturen vervolgens de benodigde codes op om docentaccounts te kunnen registreren.

Kan ik mij ook als individuele gebruiker registreren om de leuke opdrachten in de app te maken?

Op dit moment bieden wij de app alleen aan scholen aan, maar we zijn zeker geïnteresseerd om op termijn Kiempunt ook aan individuele gebruikers aan te bieden. We horen graag of u daar belangstelling voor heeft en u kunt op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen door uw contact gegevens achter te laten

Voor welke niveaus is de app beschikbaar?

De Kiempunt methode is geschikt voor vmbo, havo en vwo. Op dit moment richten wij ons op de onderbouw en we zullen later uitbreiden naar hogere leerjaren.

Wat zijn de kosten van Kiempunt?

Kiempunt kan in abonnementsvorm worden aangeschaft, waarmee een leerling per schooljaar toegang krijgt tot de methode. Op dit moment testen we de app door samen te werken met verschillende middelbare scholen. Zodra de app volledig beschikbaar is zullen we de exacte prijzen bekend maken.

Op welke apparaten kan ik gebruik maken van de Kiempunt app?

Kiempunt is een web-app die zowel op tablets (iPad, Android) als op laptops (Chromebook, Windows, Macbook) werkt. Aangezien we gebruik maken van nieuwe webtechnologieën is een recente browser versie vereist (Internet Explorer 10 en lager wordt niet ondersteund).

Meer weten?

Neem contact op